Η “SOLAR STAR ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ” διαθέτει μηχανισμό για την ακύρωση μιας παραγγελίας (ολικά ή μερικά) που έχει ήδη καταχωρηθεί και δεν έχει αποσταλεί. Για οποιαδήποτε ακύρωση μιας παραγγελίας (ολικά ή μερικά) θα πρέπει να στείλετε e-mail στο solarstaregaleo@gmail.com ή στο τηλέφωνο 2105910366. Η ακύρωση της παραγγελίας θα πρέπει να γίνει εντός 12 ωρών από την καταχώρηση της.