ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ  ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΒΗΜΑ Ιο: Κλείνουμε τον γενικό διακόπτη ρεύματος στον πίνακα του σπιτιού.

ΒΗΜΑ 2o: Αφαιρούμε το προστατευτικό καπάκι της αντίστασης από το boiler.

ΒΗΜΑ 3o: Η σύνδεση τοu θερμοστάτη στην ηλεκτρική αντίσταση είναι ήδη εκτελεσμένη από τον κατασκευαστή. Ελέγχουμε αν τα παξιμάδια των ακροδεκτών είναι καλά σφιγμένα.

Σημείωση: Ο θερμοστάτης είναι ρυθμισμένος στους 600C. Μπορεί να ρυθμιστεί σε διαφορετική θερμοκρασία διαμέσου του ρυθμιστή θερμοκρασίας.

Συνδεσμολογία αντίστασης και θερμοστάτη. Μη ρυθμίζετε τον θερμοστάτη σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 750C.

ΒΗΜΑ 4ο: Εξακριβώνουμε σε ποια θέση βρίσκεται η θερμοηλεκτρική αντίσταση.

ΒΗΜΑ 5ο: Περνάμε εξωτερικά το καλώδιο τροφοδοσίας, μέσα στην κεντρική ασφάλεια του θερμοστάτη. Η θερμοηλεκτρική ασφάλεια του αντίστοιχη οπή που έχει το καπάκι της αντίστασης και του θερμοστάτη βρίσκεται σε λειτουργία όταν είναι πατημένη μέσα.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ