Η SOLAR STAR δεσμεύεται για άμεση παροχή τεχνικής εξυπηρέτησης. Η εξυπηρέτηση των πελατών μας αποτελεί μία από τις θεμελιώδεις αρχές της λειτουργίας της SOLAR STAR.

Η γενική υποστήριξη των πελατών μας περιλαμβάνει:

  1. Τη δωρεάν ενημέρωση και διάγνωση των πραγματικών αναγκών του υποψήφιου πελάτη κατά το στάδιο της αρχικής του διερεύνησης για τη λύση που του ταιριάζει. Η διερεύνηση περιλαμβάνει δωρεάν επίσκεψη από έμπειρο στέλεχος της εταιρείας  μας στο κτήριο του – οικία  ενδιαφερόμενου προκειμένου να εκτιμηθούν υπεύθυνα οι
    τεχνικοί περιορισμοί και οι απαιτήσεις της εγκατάστασης καθώς και ο προσδιορισμός της απαιτούμενης δαπάνης σύμφωνα με την λύση που επιλέγεται.
  2. Τον έλεγχο καλής λειτουργίας του προϊόντος αμέσως μετά την εγκατάστασή του.
  3. Την ανταπόκριση σε κάθε ανάγκη ενημέρωσης του πελάτη σχετικά με την σωστή χρήση του ηλιακού του, καθοδηγώντας τον στην αποτελεσματικότερη εκμετάλλευση της επένδυσής του καθ΄όλη τη διάρκεια ζωής του προϊόντος.

Η SOLAR STAR διαθέτει ισχυρό ανθρώπινο δυναμικό, η τεχνογνωσία, η υψηλή τεχνολογία και κυρίως η ευέλικτη διοίκηση- μάς επιτρέπει να λειτουργούμε με ταχύτητα προκειμένου να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες των πελατών μας.
Επενδύουμε διαρκώς στην εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού και δίνουμε σημασία στη στελέχωση υψηλής εξειδίκευσης, μέσω, ειδικών σεμιναρίων που εκτελούνται   εντός των εγκαταστάσεων της παραγωγής μας. Εξειδικευμένα & πεπειραμένα συνεργεία αναλαμβάνουν την έγκαιρη και άμεση εγκατάσταση των ηλιακών συστημάτων, καθώς επίσης και την περιοδική τους συντήρηση.